Wednesday, October 17, 2007

College Profs 2.21

Dagdag ko lang...


Nakilala na namin si sir Dagbay... nakita ko rin siya sa rum ng mga Laboratory assistant kaya hindi ko alam kung Prof bound Lab assistant siya or batang prof na friends ang mga lab assistants... basta ang alam ko, madami rin siyang alam sa field of expertise nya... hindi ko lang alam kung isa siyang bs chem grad or bs bio grad...

No comments: