Saturday, October 18, 2008

the ramblings of a japanese engineering student...

warning: nosebleed ang blog na ito.. may mga oras na ako ay gagamit ng english, may mga oras din na naka-tagalog, at mayroon ding mga oras na gagamitan ko ng hapon.. isa pa, gagamit rin ako ng engineering student termionology so baka mawindang ka sa iba kong sinasabi dahil hindi mo naman talaga naiintindihan ang sinasabi ko..

kanina, hindi ako nag-bus.. fx ang sinakyan ko.. connection?? wala!! usually kasi may masayang nangyayari sa mga biyahe ko pag sumasakay ako ng bus.. example: 1) makakasabay ko ang ibang mga mapuans na kilala ko na nakatira sa mas malayong lugar kaysa sa amin.. 2) ang mag-senti sa sulok ng bus at tamaan sa pinapatugtog na mga oldies songs na nasa radyo nila.. 3) ang gumewang-gewang habang nakasakay sa bus na parang ahas na mabilis kumikilos sa kalsada.. at marami pang iba..

kanina sa fx, natuwa ako kasi nangati ang palad ko.. xD pero negligible ang nangyari sa akin kasi ang nakuha ko lang ay discount sa pagpapa-photocopy ng aming gagawin para sa lab.. dapat kasi ay P35 ang babayaran ko sa aming experiment para sa buong klase, pero ang siningil lang sa akin ay P30.. XD pero wala ring nangyari kasi hindi ko nasingil ang iba.. so malamang tama ang mga sabi-sabi.. pag kanan ang nangati, malaki-laking halaga ang makukuha mo.. pag kaliwa naman ang nangati, mejo mamalas-malasin ka.. eh kaliwa ang nangati.. @_@

after ng klase ko sa mapua, edi nihongo na.. nung break time namin, hindi ko alam kung anong nangyari pero pakiramdam ko may strong repulsive magnetic force na naganap nung umpisa ng break.. as in, habang lumiliit ang distance ng dalawang magnets, lumalakas ang magnetic force.. pero nung nagkaroon ng change in current, biglang nawala ang magnetic field.. *insert nosebleed here*

さっき、 電話 を かけたかった。。 でも、 手 も ふるえるし、 あし も さむくなった。。
僕 は 大バカ だった。。 かんたん な する が できなかった。。
僕 は 電車男 より、 よわいだ。。
゛真良也 は 大バカ!!゛と おもいます。。

aun.. wala pala akong sinabing english maxado.. hahaha..
No comments: