Friday, August 1, 2008

To my fellowmen who standardize too much..

again, an advance call to the che-chm-bt reading this blog and are currently taking, or have already taken ana chem, HINDI PO STANDARDIZATION OF SOLUTION ANG TOPIC NG BLOG NA ITO, pero pwede kong sabihin na mas focused ang blog na ito sa Organic chem.. XD

ehem.. kanina sa Mec class ko.. what started out as a simple question as "alam niyo ba kung ano ang bell crank?" led to "ano ba ang isopropyl?"...

nevermind kung paano narating ang isopropyl.. pero may tao sa harap na sumagot "alcohol" daw ang isopropyl..

hmm.. let me put it this way.. commercially, oo ang isopropyl na alam niyo ay alcohol.. pero just so alam ng mga ibang tao na hindi science major, hindi po dahil lang sa isopropyl ang isang bagay ay alcohol na siya.. isopropyl is a name given to a compound indicating the structure of the molecule.. try niyo tignan sa wikipedia ang isopropyl alcohol at isopropyl amine, you'd see the difference... hindi naman kailangan maintindihan niyo ung structure.. pero at least, alam niyo na hindi lahat ng isopropyl ay alcohol..


thank you, and good night.. XD

No comments: