Monday, September 8, 2008

guys, suggestion lang..

lagay kayo dito ng mga updates tungkol sa TaTaK para naman ma-update din kaming mga alumni.. pati na rin ang mga former advisers.. XD

No comments: